Všetko dobré v roku 2018!

Všetko dobré v roku 2018!

 

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v tomto roku.
V novom roku 2018 vám želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov.

 

členovia Občianskeho združenia – Serafím