Art Film Fest Košice

Art Film Fest Košice

Členovia, sympatizanti a priatelia Združenia sa zúčastnili na premiére slovenského dokumentárneho filmu režiséra Erika Prausa „Volanie“ (Premenenie) z prostredia Počajevskej lavry (UA), ktorý bol uvedený na festivalovej premiére ART FILM FEST v Košiciach dňa 15. júna v kine Úsmev.

Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora Počájivská lávra, ktorý leží na kopci nad mestečkom Počájiv v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazari sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel života. Ich príbehy sú metaforami zduchovnenia a očistenia od ľudských vášní na pozadí divokej ukrajinskej reality. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného zúfalstva navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, aby načer

pali nové sily a odpustenie. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.

Zdroj: http://www.kinousmev.sk/event/328464/volanie-art-film-fest

Foto: Občianske združenie – Serafím