Deň detí v Soboši

Deň detí v Soboši

Deň detí v Soboši

V sobotu 8. júna Občianske združenie – Serafím v spolupráci s obcou Soboš a Pravoslávnou cirkevnou obcou Soboš zorganizovali deň detí v obci Soboš. Celé naše stretnutie začalo molebenom v miestnom chráme sv. Kozmu a Damiána. Na ihrisku oficiálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Ivana Ivančová, predseda predstavenstva ThDr. Marek Beňa a správca cirkevnej obce Soboš otec Serafím, ktorý okrem iného zablahoželal všetkým členom, sympatizantom a priateľom Združenia

k jeho 7.- výročiu. Tak nasledovalo rozdelenie detí a mládežníkov. Takto už nebránilo nič zábave a šantivému smajlíkov. Deti si mohli zahrať rôzne športovo-vedomostné súťaže, ktoré sme mali rozdelené na dve etapy. Medzi etapami sme na obed mali skvelý guľáš z dielne „šikovných ručičiek“, šikovných sobošských žienok za čo im veľmi pekne Ď A K U J E M E !

Zážitky detí sme v tento deň umo

cnili príchodom koňa z neďalekého  Okrúhleho . Zlatým klincom programu bolo oboznámenie sa s hasičskou technikou a  simulovaný zásah dobrovoľného hasičského zboru Radoma pod vedením p. Fantišeka Gajdoša.

Smiech, zábava a dobrá pohoda vydržala do konca podujatia, ktoré vyvrcholilo cenovým ohodnotením účastníkov.

Foto: Admin, Martin Ziemba, Katarína Beňová