Sobošská veselica

Sobošská veselica

Sobošská veselica

V prvý májový piatok, sa v kultúrnom dome v obci Soboš uskutočnil tretí ročník „Sobošskej veselice s malými mládežníkmi“. Začiatok podujatia sme zahájili večerňou v chráme sv. Kozmu a Damiána, v ktorom sa všetkým prítomným prihovoril miestny duchovný o. archimandrita Serafím (Melnyk).

V chráme sme poprosili Hospoda Boha o silu a pomoc počas celého večera a následne sa účastníci presunuli do kultúrneho domu. Po usadení prítomných stretnutie otvoril o. archimandrita Serafím, duchovný správca miestnej cirkevnej obce. Moderovania sa potom ujal predseda predstavenstva Občianskeho združenia – Serafím, ThDr. Marek Beňa, ktorý sa zhostil tejto úlohy naozaj bravúrne.

Na tohtoročnej „Sobošskej veselici“ privítal mnohých ctených hostí ako napríklad pani Fenikovú Luciu, riaditeľku Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Stropkov, pani Horkovič Dominiku, riaditeľku Prima banka Slovensko,a.s. pobočka Svidník a okresnú predsedníčku strany Národná Koalícia, ako aj Ing. Andreja Gmittera, krajského predsedu Národnej koalície a kandidáta na europoslanca.  Okrem úvodného slova uvádzal jednotlivé bloky súťaží, za čo mu v mene organizátorov a spoluorganizátorov ďakujeme.

Neodmysliteľnou súčasťou „Sobošskej veselice“ je aj náš vynikajúci hudobník p. Vladimír Pasnišin, ktorý do skorých ranných  hodín účastníkom hral do tanca.

V závere tohto podujatia bolo žrebovanie tomboly, ktorú svojim úvodným slovom otvoril náš vzácny hosť Ing. Andrej Gmitter, krajský predseda Národnej koalície a kandidát na europoslanca. Všetci výhercovia si odniesli zaujímavé ceny.

Všetkým známym i neznámym sponzorom patrí nesmierna vďaka. Po odovzdaní všetkých cien tanečná zábava pokračovala do skorých ranných hodín.

Členovia a sympatizanti nášho združenia ďakujú za príjemný večer plný zábavy a relaxu.