Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove

Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove

Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove

Jedným z najzaujímavejších podujatí organizovaných Občianskym združením – Serafím, je nepochybne realizácia akcie s názvom „Spoločne bližšie k hviezdam“, ktorú sme organizovali začiatkom mája pre žiakov druhého stupňa Základnej školy Slovinky. Akciu sme pripravili v spolupráci s katechétom pravoslávneho náboženstva a predsedom predstavenstva združenia ThDr. Marekom Beňom a katechétkou rímskokatolíckeho náboženstva Mgr. Annou Rybárovou. Plánom našej exkurzie bolo navštíviť Františkánsky kostol sv. Jozefa v Prešove, kde prítomných privítal a kostolom sprevádzal brat Tomáš. Počas veľmi zaujímavej prednášky nás zaviedol do kaplnky relikvií, kde sme mali možnosť vzhliadnuť viac ako 450  relikvií svätcov a blahoslavených, ktoré sú prístupné k úcte i širokej verejnosti.

Hlavným cieľom našej cesty bola aj návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove. Po duchovnom nasýtení sme sa ocitli v neobyčajnom svete plnom záhad, tajomných zákutí vesmíru, hviezd, súhvezdí a neprebádaných častí našej galaxie. V prednáškovej sále hvezdárne sme si so zatajeným dychom pozreli film o slnečnej sústave. Žiaci prostredníctvom pútavého výkladu získali predstavu o otáčaní Zeme, na názornom exponáte  lepšie pochopili príčiny striedania dňa a noci, aj ročných období vôbec. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o Mesiaci a jeho fázach, o jedinečnosti pozemskej prírody a života na nej. V planetáriu sme sa na chvíľu preniesli do kozmického priestoru a stali sa jeho súčasťou. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a ocitli „v náručí“ vesmíru. Na umelej oblohe sme fascinovane pozorovali hviezdy, ich zoskupenia, hľadali súhvezdia Orión, Pegas či „Veľkú medvedicu“.

Naše túlavé topánky smerovali na Pravoslávny kňazský seminár Prešovskej univerzity v Prešove. V chráme sv. evanjelistu Jána Bohoslova, ktorý je pýchou kňazského seminára, ako aj prešovskej univerzity, pravoslávnej cirkvi a mesta Prešov sa prihovoril, rektor seminára prof. ThDr. Milan Gerka, CSc, ktorý vyzdvihol bohatstvo tohto chrámu ako dielo obrovskej duchovnej aj kultúrnej hodnoty v podobe ikon, ktorými je celý chrám rozpísaný. „Na pravoslávnom kňazskom seminári pokračuje ďalší vzdelávací proces praktických cvičení z liturgiky, homiletiky, typikónu, cirkevnej slovenčiny a cirkevného spevu. Hlavným poslaním kňazského seminára je duchovná príprava bohoslovcov pre kňazské poslanie. Oboznámili sme sa s tým, že študenti Bohosloveckej fakulty sa podieľajú aj na charitatívnej a kultúrnej činnosti v detských domovoch, nemocniciach, či domovoch dôchodcov,“ – povedal rektor vo svojom príhovore.

Spoločne sme sa presunuli na obed do priestorov jedálne, kde sme nasýtili svoje hladné brušká a potom  sme sa vybrali na cestu domov. Exkurzia sa všetkým veľmi páčila a domov sme sa vrátili plní zážitkov, dojmov a nových vedomostí.