KONTAKT

Občianske združenie – Serafím
Prostějovská 37
080 01 Prešov

korešp. adresa: Šafárikova 7, 080 01 Prešov

e-mail: ozserafim@ozserafim.sk
tel. č.: +421 940 630 844

IČO: 42236118
DIČ: 2023544468

č. účtu: 14 303 176/5200
IBAN: SK17 5200 0000 0000 1430 3176
BIC/SWIFT: OTPVSKBX