Chrámový sviatok v Slovinkách

Chrámový sviatok v Slovinkách

Chrámový sviatok v Slovinkách

Členovia a sympatizanti Združenia sa už tradične stretli s priateľmi Združenia na chrámovom sviatku v Slovinkách dňa 9. júna.

Foto: Admin