Slávnosti v Medzilaborciah a Úbreži

Slávnosti v Medzilaborciah a Úbreži

V nedeľu 27. mája členovia a sympatizanti Občianskeho združenia – Serafím, spoločne s veriacimi cirkevných obcí v Medzilaborciach a Úbreži, okr. Sobrance, oslávili Deň Svätej Trojice (Sošestvije) slávnostnou liturgiou, ktorú slúžili viacerí duchovní otcovia. Po ukončení liturgie sme prezentovali činnosť združenia v predajnom stánku ako aj príjemnými rozhovormi s veriacimi. Túto slávnostnú atmosféru umocnilo aj krásne slnečné počasie, ktoré v Medzilaborciach trvalo len do skončenia bohoslužieb.