Sviatočné chvíle v Slovinkách

Sviatočné chvíle v Slovinkách

V nedeľu 13. mája 2018 sa predstavenstvo a sympatizanti Občianskeho združenia – Serafím zúčastnili archijerejskej svätej liturgie spojenej s posviackou rozpisu chrámových ikon v chráme Nanebovstúpenia Isusa Christa v Slovinkách. Tak ako počasie, aj atmosféra v tento slávnostný deň, bola veľmi príjemná a tak sme tento čas využili aj na rozhovory s veriacimi a prezentáciu činnosti združenia. Po ukončení tejto akcie sme sa spolu s priateľmi zo Sloviniek zúčastnili aj divadelného predstavenia Okresný špitál v podaní hercov DAD v Prešove. Bol to nádherný deň plný zážitkov a milých stretnutí.