Priateľská návšteva Znojma

Priateľská návšteva Znojma

V utorok 8. mája t. r. členovia predstavenstva spolu so sympatizantmi združenia navštívili PCO v Znojme. Pozvanie prijali od duch. správcu cirkevnej obce jer. Cyrila Bočkareva. V daný deň sme spoločne odslúžili sv. liturgiu pri príležitosti sviatku sv. apoštola a evanjelistu Mareka, po ktorej sme spoločne odišli na miestny cintorín, kde sme spoločne odslúžili panychídu pri pamätníku ruským padlým vojakom. Počas svojej návštevy sme mali možnosť oboznámiť sa s históriou PCO i samotného mesta Znojmo, ktorým členov predstavenstva a sympatizantov Združenia sprevádzal miestny duchovný.