Ďakovný koncert v Slovinkách

Ďakovný koncert v Slovinkách

Členovia a sympatizanti Občianskeho združenia – Serafím prijali dňa 7. mája pozvanie správcu cirkevnej obce Slovinky na oslavu sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda spojený s modlitbou a koncertom, ktorý sa konal v chráme Nanebovstúpenia Isusa Christa v Slovinkách. Ďakovný moleben (krátku ďakovnú bohoslužbu) odslúžil arcibiskup michalovsko-košický Juraj, na koncerte sa predstavili spevácke zbory sv. vmč. Barbory v Slovinkách a Metropolitný vzdelávací zbor Nadeždy Sičákovej, ktoré oslavovali 10. výročie svojho pôsobenia. Tvorbou Jána Holého koncert obohatili Ida Rapaičová a Jozef Šimonovič.