INFORMÁCIA

INFORMÁCIA

         Vážení členovia Združenia,
dňa 13. novembra členom predstavenstva bol doručený abdikačný list predsedu predstavenstva Združenia, ThDr. Mareka Beňu, ku 12. decembru 2019, v ktorom uviedol všetky dôvody svojho rozhodnutia.

          Od 13. decembra záležitosti ďalšieho života Združenia, ako aj prípravu a priebeh Mimoriadneho Valného Zhromaždenia podľa Stanov Združenia a Volebného poriadku zvolá podpredseda predstavenstva Združenia Milan Nikolaj Šoltés, DiS.