Vianočná burza v Chmeľnici

Vianočná burza v Chmeľnici

Členovia Občianskeho združenia – Serafím v nedeľu 3. decembra t. r. prijali pozvanie starostky obce Chmeľnica a poslankyne VÚC Ing. arch. Zity Pleščinskej na „Vianočnú burzu“. V spolupráci so skupinou „tady bazarik 🙂na soc. sieti facebook.com sme ponúkli návštevníkom burzy rôzne vianočné výrobky a dekorácie. Náš výťažok z burzy venujeme na realizáciu projektu „Vianočný úsmev všetkým“, ktorého cieľom je spríjemnenie vianočných sviatkov v rodinách, ktoré sa hrou osudu dostali do neľahkej životnej situácie. Srdečné ĎAKUJEME vyslovujeme pani starostke ako aj vedeniu obce Chmeľnica ako aj všetkým tím, ktorí podporili myšlienku darovať krajšie Vianoce a vyčarovať „Vianočný úsmev všetkým“, tým ktorí to potrebujú. Ďakujeme!