Posviacka ikonostasu v Krajnom Čiernom

Posviacka ikonostasu v Krajnom Čiernom

Pre obyvateľov obce Krajne Čierno bol 6. august dňom osláv. V tento deň sa v miestnom chráme konala posviacka nového ikonostasu za prítomnosti množstva duchovenstva a veriacich. Členovia združenia mali možnosť umocniť túto sviatočnú atmosféru prezentáciou svojej činnosti.

http://www.eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/posvatenie-noveho-ikonostasu-v-krajnom-ciernom