Oslavy v Bajerovciach a vo Výrave

Oslavy v Bajerovciach a vo Výrave

Členovia Združenia prijali 23. júla t. r. pozvanie na chrámový sviatok sv. proroka Eliáša v Bajerovciach ako aj účasť na oslavách 460. výročia prvej písomnej zmienky obce Výrava. Na oboch slávnostiach sme prezentovali svoju činnosť.