Návšteva obce Ľubica

Návšteva obce Ľubica

18. júna t. r. sa členovia predstavenstva zúčastnili priateľskej návštevy v obci Ľubica, cieľom ktorej bolo nadviazanie bližšej spolupráce.