Chrámový sviatok v Stropkove

Chrámový sviatok v Stropkove

15. júla sa členovia predstavenstva zúčastnili na oslavách sviatku „Položenia rizy Presvätej Bohorodičky“ v Stropkove. Počas osláv sme mali možnosť zúčastneným prezentovať svoju činnosť, produkty vlastnej činnosti.

Stropkov