PF 2019

PF 2019

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v tomto roku.
V novom roku 2019 vám želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov.

 

členovia Občianskeho združenia – Serafím