Vianočná burza v Chmeľnici

Vianočná burza v Chmeľnici

Členovia v nedeľu

Už po druhý rok sme dňa 9. decembra t. r. prezentovali činnosť Občianskeho združenia – Serafím v obci Chmeľnica, ktorá v spolupráci s miestnou Základnou a Materskou školou pripravili Vianočnú burzu spojenú s programom detí MŠ a žiakov ZŠ v sále Kultúrneho domu. Okrem príjemnej predvianočnej atmosféry nechýbal vianočný punč a vianočná kapustnica. Na tejto predvianočnej akcii sme ponúkli širokej verejnosti rôzne ručne vyrábané vianočné dekorácie. Náš výťažok z burzy venujeme na realizáciu projektu „Vianočný úsmev všetkým“, ktorého cieľom je spríjemnenie vianočných sviatkov v rodinách, ktoré sa hrou osudu dostali do neľahkej životnej situácie. Srdečné ĎAKUJEME vyslovujeme pani starostke obce Chmeľnica a poslankyne VÚC Ing. arch. Zity Pleščinskej ako aj celému obecnému zastupiteľstvu.