Slávnosti na severovýchode v obci Bžany

Slávnosti na severovýchode v obci Bžany

Na pozvanie miestneho duchovného jereja Miroslava Humeníka sme sa v dňoch 20 a 21. októbra zúčastnili veľkolepej slávnosti v obci Bžany, kde sa konala posviacka nového chrámu, súčasťou ktorej bola aj prezentácia našej činnosti. Za vrúcne privítanie a povzbudivé slová miestnym ďakujeme.