X. ročník slávností sv. Maxima Sandoviča Gorlického

X. ročník slávností sv. Maxima Sandoviča Gorlického

Členovia predstavenstva Združenia sa v sobotu 22. septembra zúčastnili na X. ročníku slávnosti sv. Maxima Gorlického v Inovciach, ktoré zorganizoval miestny duchovný Pavol Novák v spolupráci s Obecným úradom v Inovciach. Po svätej archijerejskej liturgii nasledoval bohatý kultúrny program v ktorom vystúpili domáci, mnohí hostia i zahraničný interpreti. Duchovnému správcovi, starostovi obce a všetkým organizátorom ďakujeme za výbornú atmosféru pri bohatom programe rusínskych piesní a tancoch.

Po ukončení oficiálneho programu kroky členov predstavenstva smerovali do jednej nemenovanej rodiny, ktorú sme navštívili v súvislosti s odovzdaním dlhotrvajúcich potravín a mnoho iného.