Chrámový sviatok v Ladomirovej

Chrámový sviatok v Ladomirovej

Z požehnania duchovného správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Ladomirovej o. Pavla Kačmára sa členovia Občianskeho združenia – Serafím zúčastnili chrámových osláv pri príležitosti sviatku Sťatia čestnej hlavy Jána Krstiteľa počas víkendu 15. a 16. septembra t. r. Aj tentokrát obdobne ako minulý rok, malo združenie možnosť prezentovať sa svojim stánkom s liturgickými a duchovnými predmetmi, výrobkami detí z aktivít organizovaných združením.

Foto admin a Ivan Čižmar