Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

V sobotu 4. augusta sa v priestoroch PKS Prešovskej univerzity v Prešove konalo riadne valné zhromaždenie Občianskeho združenia – Serafím. Počas stretnutia odzneli jednotlivé výročné správy z činnosti. Na valnom zhromaždení prebehla aj voľba do orgánov združenia pre nové funkčné obdobie.