Chrámový sviatok v Bajerovciach

Chrámový sviatok v Bajerovciach

Členovia a sympatizanti Združenia prezentujú činnosť Združenia v Bajerovciach na chrámovom sviatku sv. proroka Eliáša 22. júla.