Slávnosti v Krásnom Brode

Slávnosti v Krásnom Brode

V prvú nedeľu po sviatku Zoslania Svätého Ducha (v Nedeľu všetkých svätých), sa členovia a sympatizanti Združenia pripojili k mnohým pravoslávnym veriacim, ktorí prichádzajú do pravoslávneho chrámu sv, Jána Krstiteľa v Krásnom Brode z celého okolia pri príležitosti osláv sviatku kópie čudotvornej ikony Bohorodičky nazývanej „Krásnobrodská“.